O nás
          

Na překladatelském trhu působíme od roku 1997. Od roku 1999 pracujeme i jako soudní překladatelé a tlumočníci zapsaní v Seznamu znalců, tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Hlavními znaky naši práce jsou profesionalita, rychlost, zkušenosti a schopnost poskytnout kvalitní poradenství zákazníkům. Překlady vyhotovujeme osobně, a tím ručíme za jejich kvalitu, do značné míry zkracujeme čas potřebný na jejich vyhotovení a podstatně snižujeme jejich cenu.

V současnosti vyhotovujeme úřední překlady z a do těchto jazyků:

• angličtina   • čeština   • chorvatština   • němčina   • nizozemština   • ruština   • srbština

Zároveň zabezpečujeme úřední překlady z a do všech ostatních jazyků a komplexní průvodní služby spojené s úředním překladem (např. zabezpečení ověření listiny notářem, kopírování, zasílání provedeného překladu na zákazníkem uvedenou adresu – také do zahraničí atd.).

Cena
          

Měrnou jednotkou je 1 normostrana, jenž pozůstává z 1800 znaků anebo 60 znaků v 30 řádcích. Při odměně za překlad vyhotovený soudním překladatelem se řídíme zákonem 382/2004 Z. z. o znalcích, tlumočnících a překladatelích a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcími vyhláškami v platném znění.

Aby jsme Vám mohli poskytnout závaznou kalkulaci, potřebujeme vědět následující informace:

  • jedná-li se o překlad ze slovenštiny (našeho mateřského jazyka) do cizího jazyka, z cizího jazyka do slovenštiny anebo o překlad z cizího jazyka do cizího jazyka (a jakých)
  • kdy má být hotov
  • rozsah textu, kterého překlad požadujete (odhadnout rozsah umíme nahlédnutím do dokumentu; v případě, že nenavštívíte naši kancelář osobně, odhad provádíme ze skenu dokumentu zaslaného e-mailem)
  • jiné Vaše požadavky a specifikace

Máte-li zájem o cenovou kalkulaci, kontaktujte nás e-mailem.

 

Otázky a odpovědi
          

Jakým způsobem lze text k překladu doručit?
Text k překladu můžete zaslat e-mailem a v případě, že se s úředním překladem má spojit listina se znakem pravosti, pak je potřebné zaslat ji poštou, kuriérem anebo přinést osobně.

Je potřebné ověření překládané listiny notářem?
Pro účely úředního překladu pravost listiny ověřit není třeba. Příjemce však může pravost překládané listiny zpochybnit, a proto se ověření překládané listiny doporučuje. Optimální je přesně vědět, zda-li to příjemce požaduje.

Kdy je potřebná legalizace listiny?
Jelikož se jedná o velmi komplexní a specifickou problematiku, odborné a fundované poradenství ohledně této problematiky poskytujeme pro jednotlivé případy osobitně.  

 

Kontakt
          


Mgr. Silvia Berecká a PhDr. Radoslav Berecký
Hlavná 68 (oproti cukrárně Aida vedle knihkupectva Panta Rhei)
040 01 Košice
Slovensko

v pracovních dnech od 9.00 do 16.00
telefon: +421 55 622 52 89
mobil: +421 904 331 439 
e-mail: info@berecky.sk
www.berecky.sk