О нама
          

На преводилачком тржишту делујемо од 1997. године. Od 1999. године радимо као судски тумачи уписани на Списак вештака, тумача и преводилаца Министарства правде Словачке Републике. Главне одлике нашег рада су професионалност, брзина, искуство и способност да пружимо клијентима квалитетно саветовање. Преводе израђујемо лично и тиме гарантујемо њихов квалитет, у знатној мери скраћујемо време потребно за њихову израду и битно смањујемо њихову цену.

Сада израђујемо оверене преводе са следећих језика и на следеће језике:

• енглески   • немачки   • руски   • српски   • холандски   • хрватски   • чешки  

Такође обезбеђујемо оверене преводе са свих осталих језика и на све остале језике и комплексне пратеће услуге повезане са овереним преводом (нпр. обезбеђујемо оверу документа од стране јавног бележника, копирање, отпремање израђеног превода на адресу коју је навео клијент – и у иностранство и тако даље).

Цене
          

Mерном јединицом јесте 1 нормирана страница која садржи 1800 знакова укључујући размаке или 60 знакова у 30 редова. Код награде за превод израђен од стране судског тумача се руководимо Законом бр. 382/2004 Збирки закона о вештацима, тумачима и преводиоцима и о измени и допуни неких закона и његовим проведбеним прописима у важећем тексту.

Да би смо могли да Вам пружимо обавезну калкулацију потребне су нам следеће информације:

  • да ли се ради о преводу са страног језика на словачки језик (наш матерњи језик), са словачког језика на страни језик или са страног језика на страни језик (и који)
  • када би требало да буде готов
  • обим текста чији превод тражите (обим текста можемо да проценимо увидом у документ; у случају да не посетите нашу канцеларију лично, процену вршимо на основу скенираног документа послатог имејлом)
  • други Ваши захтеви и спецификације 
     

Ако сте заинтересовани за калкулацију цене, контактирајте нас имејлом.

Питања и одговори
          

На који начин је могуће да се достави документ за превод?
Документ за превођење можете да пошаљете имејлом, а у случају да се овереном преводу прикључује документ са знаком истинитости, онда је потребно да документ пошаљете поштом, курирском службом или да га донесете лично.

Да ли је потребно да се овери истинитост превођеног документа код јавног бележника?
У сврси превода израђеног судским тумачем није потребно оверити истинитост документа. Прималац ипак може да посумња у истинитост превођеног документа, стога се овера превођеног документа препоручује. Оптимално је да се тачно зна да ли то прималац тражи.

Када је потребна легализција документа?
Пошто се ради о врло комплексној и специфичној проблематици, стручно и фундирано саветовање у вези са наведеном проблематиком пружамо за појединачне случајеве посебно.

Контакт
          


Mgr. Silvia Berecká и PhDr. Radoslav Berecký
Хлавна 68 (преко пута посластичарнице Аида поред књижаре Панта Реи)
040 01 Кошице
Словачка

радним данимa oд 9.00 дo 16.00 сати
телефон: +421 55 622 52 89
мобилни телефон: +421 904 331 439
имејл: info@berecky.sk
www.berecky.sk