O nás
          

Na prekladateľskom trhu pôsobíme od roku 1997. Od roku 1999 pracujeme aj ako súdni prekladatelia a tlmočníci zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Hlavnými znakmi našej práce sú profesionalita, rýchlosť, skúsenosti a schopnosť poskytnúť kvalitné poradenstvo zákazníkom. Preklady vyhotovujeme osobne, a tým ručíme za ich kvalitu, do značnej miery skracujeme čas potrebný na ich vyhotovenie a podstatne znižujeme ich cenu.

V súčasnosti vyhotovujeme úradné preklady z a do týchto jazykov:

• angličtina    • čeština    • holandčina    • chorvátčina    • nemčina    • ruština    • srbčina

Zároveň zabezpečujeme úradné preklady z a do všetkých ostatných jazykov a komplexné sprievodné služby spojené s úradným prekladom (napr. zabezpečenie overenia listiny notárom, kopírovanie, zasielanie vyhotoveného prekladu na zákazníkom uvedenú adresu – aj do zahraničia atď.).

Cena
          

Mernou jednotkou je 1 normostrana, ktorá pozostáva z 1800 znakov alebo 60 znakov v 30 riadkoch. Pri odmene za preklad vyhotovený súdnym prekladateľom sa riadime zákonom 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacími vyhláškami v platnom znení.

Aby sme Vám mohli poskytnúť záväznú kalkuláciu, potrebujeme nasledujúce informácie:

  • ide o preklad zo slovenčiny (náš materinský jazyk) do cudzieho jazyka, z cudzieho jazyka do slovenčiny, alebo o preklad z cudzieho jazyka do cudzieho (a akého)
  • kedy má byť hotový
  • rozsah textu, ktorého preklad požadujete (odhadnúť rozsah vieme nahliadnutím do dokumentu; v prípade, že nenavštívite našu kanceláriu osobne, odhad robíme zo skenu dokumentu zaslaného e-mailom)
  • iné Vaše požiadavky a špecifikácie
     

Ak máte záujem o cenovú kalkuláciu, kontaktujte nás e-mailom.

Otázky a odpovede
          

Akým spôsobom možno dokument na preklad doručiť?
Dokument na preklad môžete zaslať e-mailom, a v prípade, že sa s úradným prekladom má spojiť listina so znakom pravosti, potom je potrebné zaslať ju poštou, kuriérom alebo priniesť osobne.

Je potrebné overenie prekladanej listiny notárom?
Na účely súdneho prekladu pravosť listiny overiť netreba. Prijímateľ však môže pravosť prekladanej listiny spochybniť, a preto sa overenie prekladanej listiny odporúča. Optimálne je presne vedieť, či to prijímateľ vyžaduje.

Kedy je potrebná legalizácia listiny?
Keďže ide o veľmi komplexnú a špecifickú problematiku, odborné a fundované poradenstvo ohľadom tejto problematiky poskytujeme pre jednotlivé prípady osobitne.

Kontakt
          


Mgr. Silvia Berecká a PhDr. Radoslav Berecký
Hlavná 68 (oproti cukrárni Aida vedľa kníhkupectva Panta Rhei)
040 01 Košice

v pracovné dni od 9.00 do 16.00
telefón: 055/622 52 89
mobil: 0904 331 439 
e-mail: info@berecky.sk
www.berecky.sk